برنامه ریزی درسی

 

مطالعه بخش مهمی از موفقیت تحصیلی است. مخصوصا خواندن بخش‌هایی که به مرور بیشتری نیاز دارند. یکی از راه‌های مطمئن برای موفقیت در مطالعه، داشتن یک برنامه‌‌ ریزی درسی منسجم است. یک برنامه‌ی درسی مناسب می‌تواند راه‌گشا باشد، حتی اگر انجامش خیلی از آن چیزی که ما فکر می‌کنیم سخت‌تر به نظر برسد. شما نه تنها باید بر اساس اولویت مطالب برنامه‌ریزی کنید، بلکه باید آن‌قدر هوشمندانه عمل کنید که لازم نباشد سرگرمی‌هایتان را کنار بگذارید. در نهایت با کمی فکر و کمی فعالیت بیشتر، هیچ مشکلی برای انجام یک برنامه‌ریزی درسی مناسب و رسیدن به همه‌ی اهداف تحصیلی خود نخواهید داشت. با استفاده ازاین راهکارها یاد بگیرید چگونه برنامه ریزی درسی کنید و با صرف انرژی مناسب و وقت کافی، به تمام اهداف مطالعاتی خود برسید.

 

گام اول : لیستی از تمام مواردی که نیاز به مطالعه دارند، تهیه کنید.

اولین گام برای برنامه ریزی درسی، تهیه‌ی فهرستی از تمام موضوعات و دروسی است که شما نیاز به مطالعه‌ی آنها دارید کارهایی را که باید انجام بدهید، روی کاغذ بیاورید. اگر شما امتحاناتی پیش رو دارید، آنها را در اولویت مطالعه قرار بدهید.

گام دوم : بررسی کنید برای هر کلاس درس یا امتحان چه کارهایی باید انجام بدهید.

ابتدا همه‌ی موضوعاتی را که باید مطالعه کنید، یادداشت کنید. حالا ببینید برای هر موضوع چه کارهایی باید انجام بدهید. شاید زمان‌هایی که شما باید برای یک درس اختصاص بدهید در هرهفته تغییر می کند .

گام سوم: اولویت بندی کنید.

درس هایی که باید در طول یک روز بخوانید را اولویت بندی کنید این کار به شما کمک می‌کند بفهمید چه درس هایی نیاز به زمان بیشتری برای مطالعه دارند.

گام چهارم :جدول برنامه ریزی درست کنید.

 یک جدول با ستون‌ها و خانه‌های مشخص برای تقسیم‌بندی زمان‌های درس خواندن طراحی کنید و یا از جدولی برنامه ریزی درسی که برای شما طراحی شده استفاده کنید.

گام پنجم : زمان‌هایی را برای فعالیت‌های غیر درسی‌تان در نظر بگیرید.

در حالی‌که برای هر موضوع درسی زمانی را در نظر می‌گیرید برای سایر فعالیت هایی که مربوط به خودتان است نیز وقتی در نظر بگیرید.

گام آخر : جدولی که براساس گام های پنجگانه انجام دادید را کامل کنید و به مشاوران دبستان تحویل بدهید.

با آرزوی موفقیت