باز محرم رسید، ماه عزای حسین / سینه‌ی ما می‌شود، کرب و بلای حسین

محرم نزدیک است یادمان باشد
اول نماز حسین بعد عزای حسین
اول شعور حسینی بعد شور حسینی
محرم زمان بالیدن است نه فقط نالیدن
بساطش آموزه است نه موزه

تمرین خوب نگریستن است نه فقط خوب گریستن

 

 

 
 
 

 

آلبوم تصاویر

جشن آب کلاس اول

جشن آب کلاس اول

                       

نمایش
روزدانش آموز

روزدانش آموز

                         

نمایش
افتخارات

افتخارات

         

نمایش
آرشیو آلبوم تصاویر