آدرس ارسال کننده ناشناس است. Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.4.2; en-US; HM NOTE 1W Build/KOT49H) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 UCBrowser/11.0.5.850 U3/0.8.0 Mobile Safari/534.30
دبستان دخترانه امام محمدباقر علیه السلام - مدرسه هوشمند
بانو جان؛ هر جمله که با نام تو گفتم غزلی شد

بانو جان؛ هر جمله که با نام تو گفتم غزلی شد

اطلاعيه ثبت نام پيش دبستاني امام محمد باقر عليه السلام

اطلاعيه ثبت نام پيش دبستاني امام محمد باقر عليه السلام

برداشت خدا پرده ز اسرار نهفت، بر دست نبی گل ولایت بشکفت

برداشت خدا پرده ز اسرار نهفت، بر دست نبی گل ولایت بشکفت

دبستان دخترانه ی امام محمدباقر(ع(

واقع در خیابان مسجد سید ، ایستگاه گلستان ،کوچه ی 21 زیر بازارچه ی حبیب ال...خانی بن بست زنبق واقع گریده است.

این دبستان با توجه به تصمیم اعضای هئیت مدیره بنیاد فرهنگی حضرت امام محمد باقر (ع) در سال 1380 در خیابان احمد آباد با آمار 32 نفر و یک کادر 10 نفره فعالیت های آموزشی و تربیتی خود را زیر پوشش تعلیم و تربیت اسلامی بنیاد فرهنگی حضرت امام محمدباقر (ع) آغاز کرد و بعد از دو سال این دبستان ادامه کار خود را در خیابان هشت بهشت با آمار 178 نفر و کادر 17 نفره انجام داد و پس از آن در محل فعلی با انسجام بیشتری در بر نامه های آموزشی و تربیتی با آمار 260 نفر و کادر 21 نفر فعالیت های خود را ادامه داد و تا امروز که با لطف و کرم خداوند مهربان و یاری امام محمدباقر(ع) با 18 کلاس در شش پایه با آمار 425 نفر و کادر 47 نفر در راه تعلیم و تربیت اسلامی انجام وظیفه می نماید.

مقالات

رویدادها و مناسبت ها

آلبوم تصاویر

مراسم گراميداشت مقام پدر

مراسم گراميداشت مقام پدر

         

نمایش
جشن پيروزي انقلاب اسلامي

جشن پيروزي انقلاب اسلامي

         

نمایش
جشن تكليف

جشن تكليف

         

نمایش